Thumb 5c168246bf5e930f42cda8b04f9c2db222bf18bf
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Anne-Mary Lohuis

Ik collecteer omdat:

de man van mijn zusje op z’n 35-ste de diagnose Parkinson kreeg. Deze hersenaandoening is een enorme belasting: voor mijn zwager, mijn zusje, mijn lieve nichtjes en verdere omgeving. Voor Parkinson bestaat nog geen behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. De Hersenstichting draagt bij aan onderzoek en mogelijke oplossingen voor een beter leven voor oa mijn zwager en zijn gezin. Steun de Hersenstichting door te doneren via digicollect. In de week van 27 januari tot 1 februari 2020 kom ik, of een andere collectant, met de collectebus bij u aan de deur. #alvast bedankt!

Tikkie
11

donaties

€ 56

ingezameld