Thumb dd6a816fa5bfc7b21a0d0b0698a490c17ae1cd91
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Anouk ter Groot

Ik collecteer omdat:

Mijn vader voor 5 jaar terug zijn eerste 2 herseninfarcten heeft gehad. Afgelopen november kreeg hij er nog een zware overheen, waardoor hij nu, op bijna 61 jarige leeftijd, niet meer thuis kan wonen... Wij weten dus als geen wat een hersenaandoening met je leven doet..

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Tikkie
15

donaties

€ 117

ingezameld