Thumb b35d958bbb3e7d15fc6e3c8e3ad91a7796de86f3
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Chantal Geurink

Ik collecteer omdat:

ik na een hersen infarct april 2019 nog volop bezig ben met mn revalidatie traject en dagelijks de , vooral niet zichtbare, gevolgen ondervind. Voor meer onderzoek naar oorzaken , gevolgen en behandelingen van hersenaandoeningen is geld nodig. Doneer jij ook?

Tikkie
67

donaties

€ 611

ingezameld