Thumb f4374e86ab5ca914ad895589d263def2eb472674
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Gerdien de Leeuw

Ik collecteer voor:

de hersenstichting. Dit jaar ga ik niet met de collectebus langs de deur vanwege de Corona en daarom probeer ik online geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Wil je ook doneren?
Tikkie
1

donatie

€ 25

ingezameld