Hersenstichting Nederland

Ik collecteer voor:

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Help ons hersenen gezond te houden. Door te collecteren zamelen we geld in voor belangrijk hersenonderzoek, betere voorlichting en betere zorg.
Tikkie
1774

donaties

€ 21.142

ingezameld