Thumb 08b9f2aededb35373e9c35fa4c3c3d8c94c0931b
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Hersenstichting Nederland

Ik collecteer omdat:

1 op de 4 Nederlanders een hersenaandoening heeft. Het kan iedereen overkomen. Ook jou. En dan staat je leven volledig op z’n kop. Samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen!

Tikkie
192

donaties

€ 1.944

ingezameld