Thumb 194a92a5bd4b95d940d26d4ba229e8e4b8e2f939
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Karin Verschoor

Ik collecteer voor:

Voor dementie: mijn moeder werd getroffen door deze nare hersenziekte
Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld