Thumb 7cb92763d679fb360891e00b0d5e35863be045b2
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Marcel Lamberink

Ik collecteer omdat:

Ik zelf een ongeval heb gehad en daarbij hersenletsel heb opgelopen en daar heb ik nog steeds last van en ik vind het een goed iniatief dat het geld wat binnenkomt voor de hersenstichting, gebruikt kan worden voor allerlei ziektes die met hersenen te maken hebben!

55

donaties

€ 472

ingezameld