Thumb 7e03dc5c4d1ca137b78021a7ad6dfce126696534
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Margriet Madhuizen

Ik collecteer voor:

Hoi,
Ik collecteer dit jaar wederom voor de Hersenstichting! 10 jaar geleden werd er een goedaardige tumor op mijn hypofyse ontdekt, en we er acromegalie geconstateerd. De tumor maakt te veel groeihormoon aan en heeft mijn hypofyse uitgeschakeld!
Gelukkig door medicatie voel ik mij ontzettend goed! Maar er is meer onderzoek nodig om acromegalie eerder te ontdekken zodat de schade aan de hypofyse mee valt!
Een deel van de collecte gaat naar de Hypofyse Stichting! Doneer jij via mijn collectebus??

Tikkie
43

donaties

€ 296

ingezameld