Thumb 85fadb262814e62da7d618e9486dda0bfc23ff97
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Marianne Booij-Borchers

Ik collecteer omdat:

ik de Hersenstichting een warm hart toedraag. De slogan "een hersenaandoening zet je leven op z'n kop" vat bijzonder treffend samen wat er gebeurt als iemand getroffen wordt door een hersenziekte. Toen ik 3 was openbaarde er zich een hersenziekte bij mijn vader. Die jaren die daarop volgden staan in mijn geheugen gegrift. Tot op de dag van vandaag dringt de “ziekte van het brein” zich nog regelmatig aan mij op. In mijn privé omgeving of in mijn werk manifesteert het monster zich op telkens weer een andere manier en zie ik hoe bepaalde hersenziekten met verbijsterend weinig moeite alle waardigheid van een persoon afnemen. In de jaren 70 heerste er nog een behoorlijk taboe op dergelijke ziektes en werd er niet veel over gesproken. Gelukkig is er wat dat betreft al veel in positieve zin veranderd. Er is inmiddels al meer bekend, er zijn betere behandelingen en de opvang en begeleiding, óók voor de naasten, is enorm verbeterd vergeleken bij 40 jaar geleden.
Toch staan we nog maar aan het begin. Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Zeker nu de vergrijzing verder toeneemt krijgen we er vroeg of laat bijna allemaal direct of indirect mee te maken. Voor uitgebreide informatie nodig ik je uit eens een kijkje te nemen op de website: www.hersenstichting.nl En neem vooral eens de tijd voor een masterclass van Prof. Dr Erik Scherder https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/nieuws/dwdd-university-presenteert-het-brein-door-erik-scherder Hij weet je als geen ander mee te nemen in de wondere wereld van ons brein!
Wat mijn persoonlijk zo aanspreekt van de Hersenstichting is dat ALLE hersenaandoeningen meetellen (aangeboren- of niet aangeboren hersenaandoeningen, degeneratieve afwijkingen, ontwikkelingsstoornissen, etc) en dat er met een helikopterview verbanden worden gelegd tussen verschillende aandoeningen en mogelijke oplossingen.
Er is nog heel veel onderzoek nodig en dat kost veel geld. Mijn wens is samen met jou te "kadoneren" aan de Hersenstichting. Doe je mee?
Alvast heel erg bedankt voor je steun!!
Liefs, Marianne

Tikkie
16

donaties

€ 830

ingezameld