Thumb 39a9e3f1bad4690eff7d053f617b85618913e3a9
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Melissa Kiers

Ik collecteer voor:

Wist je dat er jaarlijks bij zo’n 1500 mensen een hersentumor wordt ontdekt? 4 jaar geleden is dit mij overkomen. Omdat ik dit jaar niet met de collectebus langs de deuren kan gaan, ben ik een online collectebus gestart. Hiermee wil ik geld inzamelen om meer onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van hersentumoren of een hersenaandoening, in elke leeftijdscategorie. Via de onderstaande link kun je zelf een bedrag kiezen om (eenmalig) te doneren. Liefs, Melissa
Tikkie
147

donaties

€ 1.938

ingezameld