Thumb a36b2c726abb47128953ae7f31596f746b44ee47
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Nicolet De Jonge

Ik collecteer omdat:

ik graag een steentje bijdraag aan de hersenstichting. Onderzoek naar en behandeling van hersenaandoeningen vind ik belangrijk; het aantal mensen met een hersenaandoening neemt toe. In 2019 hebben wij als (schoon)familie hier ook mee te maken gekregen.

Tikkie
12

donaties

€ 135

ingezameld