Thumb 2d4fe10544a7d3ef672455209ef9a8d7d127d6da
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Sander de Lange

Ik collecteer voor:

Ik collecteer voor iedereen met een hersenaandoening, en in het bijzonder voor meer onderzoek naar de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Mijn vader is aan deze vreselijke hersenaandoening overleden.
Tikkie
220

donaties

€ 4.590

ingezameld