Thumb c4f83e955ba3738fbe310f3b6e85e7470aac3021
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Sara de Win

Ik collecteer omdat:

In augustus 2016 heb ik een hersenbloeding gehad. Enorm schrikken. Moeder van 3 jonge kinderen. Mijn rechterkant was flink aangedaan. Ik revalideer bij het umc revalidatie. Hier ben ik enorm van opgeknapt. Moeheid, overprikkeling en mobiliseren. Nog steeds ben ik er iedere dag mee bezig en word ik er zelf mee geconfronteerd. Het besef dat het ieder kan gebeuren. De confrontatie met jezelf en de kwetsbaarheid van het leven. Hier moet nog veel onderzoek naar gedaan worden, dus geef gul!

56

donaties

€ 805

ingezameld