Stephan Galjaart

Ik collecteer voor:

Ik collecteer voor de Hersenstichting. Uit eigen ervaring weet ik wat het betekent om een hersenletsel te hebben en wat dit fysiek en geestelijk met je doet. Veel mensen beseffen niet hoe het is om hersenletsel te hebben (gelukkig maar) en wat daar de gevolgen van zijn.

Om zoveel mogelijk mensen met hersenletsel te kunnen behandelen, is er veel onderzoek benodigd en daar is geld voor nodig. Mocht u/je een, kleine, bijdrage willen leveren dan wordt dit zeer op prijs gesteld door de Hersenstichting.

Tikkie
0

Donaties

€ 0

Opgehaald