Thumb d8bf50eb99fe1dbcd0f583b4cc3cb73d1106739a
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Biddinghuizen steunt de Hersenst...

Ik collecteer voor:

Dit jaar is de collecte voor de Hersenstichting volledig online. In Biddinghuizen zijn veel mensen betrokken op dit goede doel omdat zij allemaal iemand kennen die hiermee te maken heeft. Deze digitale collectebus is dan ook van harte aanbevolen om te vullen!
Tikkie
6

donaties

€ 25

ingezameld