Thumb bb84d6e57ed4f446c4e84dedac3caf3c3b53000d
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Elly Valent

Ik collecteer omdat:

Ik weet hoe belangrijk onderzoek van de Hersenen is, ik heb zelf 12 jaar geleden een hersenbloeding gehad.
Ik collecteer ook langs de deuren, ik hoop dat het goed weer is in die week.

Tikkie
5

donaties

€ 50

ingezameld