Thumb a33f9416d10257e709b9516b0e20424ec67e3606
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Ommetje van Hersenstichting

Ik collecteer voor:

Hey Ommetje-wandelaar! Dit is de online collectebus van de Hersenstichting waarin jij kunt doneren! We halen geld op voor baanbrekend onderzoek naar hersenaandoeningen. Dat is belangrijk. Hersenaandoeningen zijn namelijk op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Jij kunt helpen door te doneren. Als je dat doet, zijn we je zo dankbaar dat we je eenmalig belonen met de Donateur badge en 5 XP punten in de Ommetje-app. Wees er snel bij, want je kunt deze badge maar tot en met 6 februari scoren. Heb je wel gedoneerd maar je XP punten niet ontvangen? Ga dan naar de Ommetje-app en tik op de button 'Doneer'. Controleer vervolgens nogmaals je XP's in de app.
Tikkie
33470

donaties

€ 203.343

ingezameld