Thumb 34c8699a9f0c8e09f4d3ff19da1be5b3f29cb0bf
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Rosalie Fluitsma

Ik collecteer omdat:

Onze dochter en zus Rosalie Fluitsma heeft op 26 september een hersenbloeding gekregen als gevolg van een AVM. Zij is op 30 september 2020 overleden aan de gevolgen hiervan, zij was 14 jaar oud. De schade bleek helaas te groot. Bijdragen aan onderzoek naar de hersenen kan helpen bij het behandelen van een hersenbloeding en de gevolgen daarvan. Wij vinden het heel waardevol als jullie daar ook een bijdrage aan willen leveren. Dank jullie wel, Gijs, Arwen en Jasper.

Tikkie
1800

donaties

€ 35.233

ingezameld